Intervju

”Det enda jag vill är att gifta mig med min våldtäktsman.”


Namn: 
Shazia 
Ålder: 15 år

Intervju

”Jag har inte polisanmält någon för det vågar jag inte.”


Namn:
Sheema
Ålder: 18 år

Bildspel

Var tredje kvinna utsätts för fysiskt, sexuellt eller annat våld under sin livstid. 

Klicka för att se en film om projektet.

Bildspel

Här är vårt unika resereportage till tio länder, där vi undersökt våldet som dödar och skadar kvinnor. 

Intervjuer

”Se bara på teveserierna, hur dåligt kvinnorna beter sig. De är ju inte omskurna!”
”Samtal kan vara bättre än all världens medicin.”Namn: CAMPS (Centre D’Assistance Medico–Psychosociale)
”Det visade sig att läkarintyget försvunnit. Jag antar att hans pappa betalat mutor.”Namn: Elena
”Vi behövde speciella stationer och poliser som utbildats för att kunna lyssna och förstå.”

Sprid Cause of Death woman

Facebook

Bakom projektet