Intervju

”Det enda jag vill är att gifta mig med min våldtäktsman.”


Namn: 
Shazia 
Ålder: 15 år

Bildspel

Var tredje kvinna utsätts för fysiskt, sexuellt eller annat våld under sin livstid. 

Klicka för att se en film om projektet.

Bildspel

Här är vårt unika resereportage till tio länder, där vi undersökt våldet som dödar och skadar kvinnor. 

Intervju

”Jag har inte polisanmält någon för det vågar jag inte.”


Namn:
Sheema
Ålder: 18 år

Intervjuer

”När jag var nio år gjorde han mig till kvinna.”
”Sexuellt gensvar är en viktig sak. Ömsesidigt nöje är bra för äktenskapet!”
”Våld handlar om kontroll. Det är förlust av kontroll som utlöser våld.”
”I rättssalen sitter jag ibland och håller henne i handen. Hon ska inte känna sig ensam.”

Sprid Cause of Death woman

Facebook

Bakom projektet