“Målet är att barnen ska kunna växa upp utan bitterhet,”
Marisela Ortiz, aktivist i Juarez, Mexiko