pakistan_survivor_gulnaz.jpg

Gulnaz kusin kastade syra på henne när hon vägrade gifta sig med honom.
Gulnaz
Jag har kommit hit till sjukhuset för en ny behandling. Jag har varit här många gånger sedan det hände, för 20 år sedan. Min kusin kastade syra i mitt ansikte

”Jag är blind på det ena ögat och har ofta svårt att äta.”


Namn:
Gulnaz
Ålder: 43 år

Han hade velat ha mig och när jag gifte mig med en annan hämnades han. Alla visste att det var han som hade gjort det och han sattes i fängelse, men efter sex månader var han ute igen. Det var den lokala jordägaren som fick ut honom genom att betala polisen mutor.
Vi bor fortfarande i samma by, men den är stor, och jag ser honom aldrig. Jag är inte rädd för honom längre. Månggifte är tillåtet enligt islam så efter attentatet gifte min man om sig. Jag hade blivit så ful, sa han. Men jag har ändå fått fem barn så helt oduglig är jag tydligen inte.

Han som kastade syran har bara suttit sex månader i fängelse.

Jag tänker inte så mycket på min skada längre. Alla i byn vet vad som hänt och vi pratar inte om det. Men jag är blind på det ena ögat och har ofta svårt att äta. Jag arbetar på fälten och tar hand om barnen. Det är ingen idé att sörja över det som hänt.