“Man måste vara mycket stark, och mycket rik, för att kunna leva ensam som kvinna i Pakistan.”
Victoria Bajan, kvinnojoursföreståndare, Lahore, Pakistan