sweden_changer_mnetw.jpg

"Den man älskar aktar man" - ett av många goda resultat av det manliga nätverkets arbete. Hans Hansson är stolt.
Manliga nätverket
Alltihop började i oktober 2004. En trebarnsmor i Piteå blev brutalt ihjälslagen med en yxa av sin före detta fästman. När hon kom hem från ett restaurangbesök satt han i köket och väntade på henne. Hennes döttrar hörde alltihop.

”Kanske var det dags att skjuta av några karlar …?”


Namn:
Hans Hansson
Gör:
Startade Manliga Nätverket i Piteå och driver behandlingsverksamhet för våldsamma män.

Hemma vid ett annat köksbord satt Hans Hansson, Piteå kommuns kultur-och fritidschef, och läste om mordet i Piteå-tidningen. Det var en stor nyhet – förstås – men att en jägare i trakten för första gången på 101 år dödats av en björn engagerade fler. Många upprördes och tyckte att man skulle skjuta av alla björnar. Ingen man yttrade sig om mordet på Marie.
– Jag blev upprörd, berättar Hans Hansson, och plötsligt insåg jag hur många gånger jag nöjt mig med just med det, att sitta hemma vid köksbordet och vara upprörd. Jag skulle inte vara tyst längre. Jag skrev en insändare där jag undrade om det inte var dags att skjuta av några karlar. De hade ju bevisligen dödat fler än björnarna.

Det blev början till en snabbt växande rörelse – Det Manliga Nätverket i Piteå. Hans Hansson, en artist, en präst och ett före detta ishockeyproffs bildade kärngruppen och till det första offentliga mötet kom över 150 personer, till en lokal som rymmer 110.
– Lika många stod utanför i kylan på gatan.
Nätverket har aldrig varit en formell förening med styrelse och stadgar:
– Vi visste att energin skulle finnas ett tag, sedan skulle den falna och dö. Det viktiga var att vi fick män i sina vanliga sammanhang att börja tala om genusfrågor, och om våldet som drabbar kvinnor.

Det viktiga var att vi fick män i sina vanliga sammanhang att börja tala om genusfrågor, och om våldet som drabbar kvinnor.

Det lyckades. Inom idrottsrörelsen, i skolorna, i facket, i bostadsrättsföreningarna – i hela organisations-Piteå började man tala om våldet. Frågor som ”Vad kan du som man göra om du misstänker att någon i din närhet slår eller blir slagen?” ställdes och besvarades på mängder av ställen. Bostadsrättsföreningarna ordnade med skyltar ”Den man älskar aktar man” som fortfarande sitter uppe runt om i staden.
– Kvinnojouren hade knappt pengar till hyran, fortsätter Hans Hansson. Vi utmanade kommunen och sa: ”om vi samlar in en miljon kronor på fem år, skjuter ni till lika mycket då?” Det gjorde vi, och kommunen, så nu har kvinnojouren en heltidstjänst som kommunen betalar.

Nätverket blev snart en nationell nyhet och liknande grupper bildades runt om i Sverige. Vid en nationell konferens 2005 deltog 500 män. Som mest fanns 43 manliga nätverk på olika platser i Sverige.
Nu lever Piteås nätverk kvar i andra former. Fackklubben vid Piteås största industri har fortfarande genusfrågor som en stående punkt på sina mötesdagordningar och Hans Hansson som till yrket är socionom har slutat som kommunal chef och arbetar med behandling av våldsbenägna män.

– Tillsammans med en kvinnlig kollega tar jag i emot män som slagit eller känner att ilskan växer i dem. Vi arbetar inte med de män som dömts för misshandel. Dem tar kriminalvården hand om. Vissa av männen kommer via socialtjänsten, andra för att deras partner ställt ultimatum, och vissa helt frivilligt.

Man försöker få männen att känna igen varningssignalerna när aggressiviteten växer.

Efter tre introduktionssamtal pågår behandlingen i 24 veckor. Man försöker få männen att berätta vad som verkligen hänt, utan att bagatellisera, och att känna igen varningssignalerna när aggressiviteten växer. Kanske gå ut och gå, ta en ”time out”, bara tänka framåt.
– Hittills har ingen hoppat av, men det kan bero på att de vet att frun kommer att lämna dem om de inte fortsätter i behandlingen. 

Ett problem är att Piteå är en liten stad och att Hans Hansson genom sitt tidigare arbete är en välkänd person.
– De här männen bär på en oerhörd skamkänsla. Att tvingas träffa mig, som de kanske känner, kan vara allt för svårt.
Därför har man påbörjat ett samarbete med grannstäderna Luleå, Boden och Älvsbyn. Terapeuterna från de olika orterna ska ta emot män i grannstaden, för att kunna vara mer anonyma.