spain_changer_mansgruppen.jpg

Män har mycket att vinna på en förändring, säger Antonio (trea från vänster)
Mansaktivisten
När Antonio och de övriga i mansgruppen möts är tre samtalsämnen förbjudna: fotboll, arbete och kvinnor. Under tio år har de arbetat med att förändra sin stereotypa manlighet.

Vi män har tyvärr lärt oss att vi är mer värda än kvinnor.”


Namn:
Antonio Agraz
Gör:
Arbetar i ett manligt nätverk för jämställdhet.

– Män tror att när kvinnor vill ha mer frihet går det ut över dem, säger Antoinio. Men det är precis tvärtom! Om kvinnor blir fria lossar bördan från männen!
Han är en spenslig man, tvåbarnsfar, arbetar som psykolog och har nära till skratt. Tanken på ett manligt nätverk mot våld vaknade då han började ett nytt jobb på kvinnoinstitutet i Andalusien. Det var hans första kontakt med frågan om mäns våld mot kvinnor.
– Jag insåg hur mycket som saknades, och framförallt att männen måste förändras för att förstå våldet. Ett stort ansvar vilar på oss. Vi har ju tyvärr lärt oss att vi är mer värda än kvinnor.

På universitetet fann han andra män som tänkte i samma banor. De var ett tjugotal som samlades för att diskutera. Några ville arbeta utåtriktat, med demonstrationer och påverkan. Men andra män, bland dem Antonio, bestämde sig för att arbeta med sig själva.
– Vi träffades för att prata om känslor. Vi män har ju inte gjort det så mycket, Det skulle inte vara intellektuellt arbete utan emotionellt. En man sa: Jag har aldrig gråtit. Han visste inte ens vad det var!

Männen gjorde avslappningsövningar. De hyrde en massör och tränade fysisk kontakt.

Männen bakade tillsammans. De gjorde avslappningsövningar. De hyrde en massör och tränade fysisk kontakt. Fortfarande startar de sina möten med att berätta vad som hänt i deras liv den senaste månaden.
– Snart började vi förstå vad vi behövde arbeta med, nämligen vår machoistiska uppfostran. Vår relation med våra pappor. Hur vi själva identifierat oss som pappor. Vi fick insikten att vi påverkats, men att vi faktiskt kan förändra vårt sätt att tänka och agera.
Samtalen kan röra iakttagelser i vardagslivet. Hur vanligt är det att de håller tv:ns fjärrkontroll? Vad är egentligen damm, hur ser det ut, hur upptäcker man det?
– Och vi pratar mycket om hur vi förhåller oss till våra söner och döttrar, vilka värderingar vi för över. Och hur vi ser på kvinnorna på arbetsplatsen. Vi är ju fostrade att se dem som sexuella objekt.

Antonio var själv en rebellisk pojke som krävde stor frihet och att få klä sig som han önskade. Först nu kan han skönja hur han tidigt fick lära sig vad det var att vara pojke. När han tog en sopkvast och blev åthutad av pappa: ”Sluta med det där, det är för flickor!”
Hur förstod du att du var mer värd än en flicka?

– Ja, hur förstod jag? Jag fick vara ute längre än min syster, fast vi hade samma kompisgäng. Min syster kunde inte synas med en annan pojke, men för mig var det en bedrift att ha en flickvän. Min pappa sa: Nu är du man, här har du ett glas vin.

Min syster kunde inte synas med en annan pojke, men för mig var det en bedrift att ha en flickvän.

Medan pappan fortfarande levde försökte Antonio prata med honom om mansgruppen och arbetet de gör, men är osäker på om han nådde fram. Istället försöker han tillämpa sitt tänkande i kontakten med sin egen son.
– Vi får se om han tycker att han haft en normal pappa, eftersom jag inte alls är auktoritär ...
Fler mansgrupper har bildats i regionen. De utgör ett nätverk på ett tiotal grupper som träffas en gång om året. De har även ett forum på nätet.
Har du förändrats?

– Javisst. Jag tänker annorlunda på vad det är att vara man, och på kraven som läggs på en man. Mannen ska vara den som skyddar och som tar de sexuella initiativen. Han ska alltid vara redo, tillgänglig, intresserad och alltid kunna få stånd. Det är stereotyper vi måste bli av med.
– Och männen har mycket att vinna på det! Män tycks leva för att arbeta och inte tvärtom. I en jämställd relation kan de slippa lite av den bördan.

Män tycks leva för att arbeta och inte tvärtom. I en jämställd relation kan de slippa lite av den bördan.

Förändring är möjlig, menar Antonio, men samtidigt tycker han att machoismen har blivit värre. De misshandlade kvinnorna han möter i sitt arbete som psykolog är allt yngre, och berättar allt värre historier.
– Det är tydligt att våldet finns i den yngsta generationen, och kanske blivit grövre. När jag pratar i skolorna hör jag på pojkarna att deras attityder till sina flickvänner är hårdare. Flickor ska inte åka på semester om pojkvännen säger nej. Flickorna ska inte gå ut och roa sig på egen hand. Här tror jag att media har en roll, ungdomstidningarnas budskap om hur en kvinna ska attrahera en man. Vi behöver en debatt om hetsen mot de unga flickorna!
– Vi kommer att få svårt att arbeta mot våldet om vi inte sätter in stora resurser på förebyggande arbete i skolorna.

Är du pessimist?
– Tyvärr är jag det. Politiskt går vi mot ett mer konservativt klimat och då får religionen en viktigare roll i Spanien. Det känns som ett steg tillbaka.