Quiz

Fråga 1 av 10

I Egypten är nio av tio kvinnor könsstympade, med lagens goda minne.