spain_changer_radio_1upd.jpg

Martha Gomez.

spain_changer_radio_2upd.jpg

spain_changer_radio_3upd.jpg

Martha Gomez.

spain_changer_radio_4upd.jpg

Martha är karismatisk och tonen är lätt under programmet trots det allvarliga ämnet.

spain_changer_radio_5upd.jpg

Martha Gomez förbereder dagens program.
Radioprataren
Radiojournalisten Marta Gomez fick 2004 ett uppdrag av ledningen: Gör ett program som enbart handlar om våld mot kvinnor. Det som satt fart på cheferna var den nya lagen om våld mot kvinnor, som innehöll skrivningar även om medias ansvar att rapportera om våldet och dess konsekvenser. Det ansvaret måste den statliga riksradion ta. Titeln på det nya programmet blev Tolerancia Cero, ”Nolltolerans”.

Medias roll är enormt viktig - för det vi inte visar finns inte.”


Namn:
Martha Gomez
Gör: Journalist som sedan sju år sänder radioprogrammet Tolerancia Cero om våld mot kvinnor.

– När vi statade programmet hade media så sakta börjat att belysa ämnet, berättar Martha, men det var fortfarande nytt för oss. Våldet hade länge betraktats som en privatsak. Vi visste inte hur vi skulle prata om det, och samtidigt visa de drabbade familjerna hänsyn.
Hon tycker att vissa av kollegorna gick för hårt fram, och fortfarande skildras kvinnomord närgånget i några av de kommersiella tv-kanalerna.

Fortfarande skildras kvinnomord närgånget i några av de kommersiella tv-kanalerna.

– De behöver sälja reklamtid, och visar därför bilder på offren, blodet på trappan och sådana detaljer, i hopp om att fånga tittare.
Att regeringen fortsätter satsa pengar på kampanjer, tror hon är viktigt. Fortfarande dödas ungefär lika många spanska kvinnor varje år av en närstående man.
– Men åtminstone pratar vi om det. Media är enormt viktiga för den här frågan, allmänheten behöver seriös information. Det vi inte visar finns inte.

En gång i veckan har hon sänt under sju år. Lyssnarna är huvudsakligen kvinnor. Många är homosexuella, andra är verksamma i kvinnoorganisationer och som socialarbetare.
Nyligen flyttades sändningstiden fram, från klockan 22 till ett på natten, vilket Martha tar med jämnmod. Ännu har ingen talat om att lägga ner Tolerancia Cero.
Med åren har programinnehållet breddats till att handla inte bara om våld utan även jämställdhet, och diskrimineringsfrågor. När vi träffar Marta förbereder hon dagens inspelning av veckans program, som innehåller en diskussion om prostitutionslagar och en annan om problemen med våldsamma män som har umgängesrätt med sina barn, men utsätter de egna barnen för våld.

Med åren har programinnehållet breddats till att handla inte bara om våld utan även jämställdhet, och diskrimineringsfrågor.

– Vi pratar om rasism, våld mot barn, zigenare och funktionshindrade, orättvisor på jobbet, homosexuella ... vi försöker spränga gränser i största allmänhet. 
Att kunskapen om diskriminering och våld mot kvinnor har ökat, under senare år, är Marta övertygad om. Ständigt kommer nya statliga informationskampanjer. Media rapporterar löpande om hur många spanska kvinnor som dödats av sin man eller ex-man. De flesta känner till larmnumret en misshandlad kvinna ska ringa.

Samtidigt ser hon med oro på unga spanska kvinnors livsvillkor. Hon är själv 39 år och var tonåring i ett ekonomiskt och politiskt tuffare Spanien. Hennes pappa var anarkist, slogs mot Franco och satt fängslad en tid. Det var svårt för ungdomar som Martha att ta sig fram i samhället, och att kunna ta en examen vid universitetet.
– Samtidigt var jag och mina jämnåriga nyfikna på omvärlden och längtade efter förändring. Nu har vi ett konsumtionssamhälle, inte så många tonåringar vill förändra världen. Varför?
– Jag läser om attitydundersökningar hos unga flickor, vad de tycker om hos en man, och de svarar att de önskar sig en machoman med mycket muskler. Då blir jag orolig!