”Det första skottet träffar Samias huvud, det andra i magen.”


Namn:
Samia Sarwar
Dödad: Vid 29 års ålder

”Det enda jag vill är att gifta mig med min våldtäktsman.”


Namn: 
Shazia 
Ålder: 15 år

Jag ber till Allah att ingen flicka ska behöva födas i Pakistan.


Namn:
Faranza
Ålder: 63 år

”Jag har inte polisanmält någon för det vågar jag inte.”


Namn:
Sheema
Ålder: 18 år

Min syster arbetar också på bordellen. Nu när jag har rymt kan jag inte ha någon kontakt med min syster. Bordellmammans son skjutsade oss mellan kunderna och tog alla pengarna.

”Som kvinna kan man inte leva ensam i Pakistan. Aldrig.”


Namn:
Akhtar
Ålder: 35 år

”Kvinnorna kommer härifrån med starkare självkänsla och vetskap om hur lagen ser ut.”


Namn:
Dastak kvinnojour
Gör:
Skyddar kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld. Lahores enda privata kvinnojour.

Med beväpnade vakter som skydd


Namn:
Hina Jilani och Asma Jahangir
Gör:
Driver som advokater frågor om kvinnors mänskliga rättigheter.

”Stympningar är det värsta.”


Namn:
Aurat Foundation
Gör:
Skapar den enda statistiken för våld mot kvinnor genom att lusläsa landets tidningar.