sweden_changer_police_1.jpg

Marie Dahlman är chef för den Yttre Förhörsgruppen på familjevåldsenheten vid Helsingborgspolisen.

sweden_changer_police_2.jpg

Utredningen gäller en misstänkt misshandel

sweden_changer_police_3.jpg

En misstänkt man får läsa förhörsprotokollet.

sweden_changer_police_4.jpg

Camilla Johansson funderar

sweden_changer_police_5.jpg

sweden_changer_police_6.jpg

Camilla Johansson och Annika Johansson, kolleger vid Yttre Förhörsgruppen

sweden_changer_police_7.jpg

Topsningsutrustningen

sweden_changer_police_8.jpg

Annika Johansson får hjälp av chefen Marie Dahlman

sweden_changer_police_9.jpg

Telefonnummer till tingsrätten, tolkar och kvinnojouren

sweden_changer_police_10.jpg

sweden_changer_police_11.jpg

Lunchlådan

sweden_changer_police_12.jpg

Polisens lunchrum i rusningstid.

sweden_changer_police_13.jpg

sweden_changer_police_14.jpg

Camilla Johansson
Polisen
Familjevåldsenhetens yttre förhörsgrupp i Helsingborg har en huvuduppgift: att vara snabba. – Inom 48 timmar ska de helst ha genomfört de första förhören, säkrat bevis och erbjudit målsägandebiträde (länk till målsägandebiträdestexten), säger Birgitta Bergström, familjevåldsenhetens chef.

”Ju längre tid det tar mellan brott och åtal – desto större risk att målsäganden hoppar av.” 


Namn:
Camilla Johansson, utredare i Yttre förhörsgruppen, familjevåldsenheten, Nordvästra Skånes polisdistrikt.
Gör:
Rycker genast ut vid polisanmälan om våld i nära relationer.

– De mindre ärendena blev tidigare ofta liggande. Det fanns alltid något annat, allvarligare, som måste prioriteras. Våldtäkter och grova kvinnofridskränkningar till exempel. Ju längre tid det tar mellan brott och åtal – desto större risk att målsäganden hoppar av.

Förhörsgruppens medlemmar byts ut en gång i halvåret. Camilla Johansson och hennes tre kolleger har bara arbetat inne i polishuset i Helsingborg i några månader. I vanliga fall återfinns hon på bostadsinbrottsenheten i Helsingborg.  
– För mig är familjevåldsfrågorna mycket mer spännande än att till exempel utreda bedrägerier. Man förstår verkligen hur viktigt det är att alla bevis samlas in på plats, säger Camilla Johansson.

Hon fick mäta blåmärkenas storlek och avrapporteringen räckte för att åklagaren skulle väcka åtal.

Hon minns det första kvinnofridsbrott hon stötte på som patrullerande polis. Den misshandlade kvinnan vägrade att ställa upp på ett videoförhör och Camilla Johansson fick inte fotografera hennes skador. Men hon fick mäta blåmärkenas storlek och avrapporteringen räckte för att åklagaren skulle väcka åtal. Camilla fick vittna och mannen dömdes, trots att kvinnan inte ville medverka.

Camilla arbetar nu med ett ärende som handlar om en kvinna av utländsk härkomst som anmält sin man för misshandel. Kvinnan säger att det finns ett vittne, en annan kvinna som hon träffade i trapphuset när mannen knuffade ut henne. Målsäganden vet inte vem kvinnan är, bara att hon inte heller pratade svenska.
– Det är 34 kvinnor som bor i det trapphuset, suckar Camilla Johansson. Många av dem kan ingen svenska alls, och vissa är rädda för polisen. Men nu har jag snart fått tag i allihop. Ingen har sett något, säger de. En av grannkvinnorna har dött ganska nyligen. Tänk om det är hon som var vittnet? Eller någon som inte ens bor i huset? Har vi förresten fått något meddelande från receptionen?

Hon väntar på en fullmakt från en kvinna som sökt vård efter misshandel. Fullmakten ska ge polisen tillgång till kvinnans sjukjournal, för att samla bevis i förundersökningen om den misstänkta misshandeln.
– Gäller fullmakten även ambulanspersonal, undrar Camilla Johansson. Kvinnan ska ha berättat saker i ambulansen som kan spela roll i utredningen.
– Ja, bekräftar deras chef på familjevåldsenheten, Birgitta Bergström. Fullmakten löser sjukvårdssekretessen för alla som arbetar inom region Skåne.
– Att de blivande inspektörerna får arbeta här ett halvår är bra för att sprida ut kunskapen om brott i nära relationer i poliskåren, säger Birgitta Bergström.

Den som arbetat med våra utredningar kan bättre förstå vad hon eller han möter ute i patrullbilen eller i sitt vanliga arbete.

Vi hanterar svåra ärenden. Den som arbetat med våra utredningar kan bättre förstå vad hon eller han möter ute i patrullbilen eller i sitt vanliga arbete.
Det snabba arbetet i den yttre förhörsgruppen har bättrat på polisens uppklarandestatistik, främst när det gäller grövre brott i nära relationer. Tacka vare att Camilla Johansson och hennes kolleger snabbt tar itu med den mindre allvarliga brottsligheten frigörs resurser för att bättre utreda de grövre brotten, som våldtäkt och kvinnofridskränkning. Och när polisen omedelbart tar tag i en misshandel, även om den är mindre grov och kanske sker första gången, sänder det en tydlig signal till den gärningsman som slagit. Det kan fungera brottsförebyggande.