De ser hur kvinnokroppen slungas mot stenmuren och landar i sittande ställning.


Namn:
Encarnación Rubio Molinero
Dödad:
Vid 46 års ålder