Polisutryckningen i USA går snabbare om anropet gäller en man som utsätts för våld av en annan man, jämfört med om offret är en kvinna i en partnerrelation.