“Skulle en lejonhanne förstöra en lejonhonas underliv? Det är otänkbart.”
Denis Mukwege, läkare, Bukavu, Kongo