”Sången var förknippad med plågan, våldet och rädslan.”


Namn:
Vanessa
Ålder:
33 år

”Mina förövare vinner om jag inte tar vara på mitt liv.”


Namn:
Nicole
Ålder:
63 år

”Jag kan inte göra det som drabbade Maggie ogjort, men jag kan bestämma vad jag ska göra av mitt liv. Detsamma gäller för dem som går mina kurser.”


Namn:
Susan Omilian
Gör: Driver arbete för våldsutsatta kvinnor som vill växa.