russia_changers_dads_1.jpg

De flesta ryska pappor tänker har ingen nära relation till sina barn.

russia_changers_dads_2.jpg

Sergey är psykolog men i pappagrupperna ser han sig som samtalsledare, en man som delar med sig av personliga erfarenheter.

russia_changers_dads_3.jpg

russia_changers_dads_4.jpg

russia_changers_dads_5.jpg

russia_changers_dads_6.jpg

Sergey Zakharow fick betala extra på sjukhuset för att kunna vara med när dottern föddes.
Pappaskolan
Många ryssar har på teve sett Sergey Zakharow gå och handla barnkläder till sin dotter. Att en pappa tar del i sådana vardagsbestyr är så udda att det hade ett nyhetsvärde. – När vi började med pappaskolan var det många som undrade vad det var för konstigt vi höll på med, berättar Sergey.

Det viktiga är att männen inte behöver känna sig ensamma med sina frågor, känslor och förväntan.


Namn:
Sergey Zakharow
Gör: Barnpsykolog som håller kurser för blivande pappor.

Han är barnpsykolog och aktiv i ett nätverk inom ramen för organisationen Nordic Way, som vill skapa opinion för jämställdhet i Ryssland. 2009 uppfanns pappagrupperna som riktar sig till unga blivande fäder. Förhoppningen är att kunna skapa dialog kring jämställdhet och mansrollen, arbetet drivs i liten skala, men har väckt stor medial uppmärkamhet i ett land där det naturliga är att kvinnan ansvarar för hem och barn.

Även för Sergey var det nytt att tala med män om vad det innebär att få barn.
– Jag var förvånad över att männen hade så mycket att prata om. Hur svårt det kan vara att leva med en gravid kvinna som växlar i humöret? Vad som är hans nya roll i förhållandet, och vad hans kvinna behöver. Många vill diskutera vad de behöver köpa och nästan alla vill bygga om hemma, eftersom de tycker att ”mitt hem är min borg”. Många oroar sig för hur de ska klara av de ofta långa resorna mellan arbetet och hemmet.

Efteråt känner de sig bättre förberedda för att bli pappor. 

De blivande papporna hittar han och kollegorna genom att fråga kvinnorna på mödravårdskurser om även deras män skulle vara intresserade av föräldrautbildning. En kurs består av 6-8 möten. Männen är från olika samhällsklasser och har bara sin nya papparoll gemensam. De får tillfälle att ställla frågor till en barnläkare och de får träna blöjbyten på en docka.
– Det är en kurs utan lärare, beskriver Sergey som arbetar ideellt med pappagrupperna. Det är inte så att jag undervisar, jag delar med mig av mina egna erfarenheter och leder diskussionen.
– Det viktiga är att männen inte behöver känna sig ensamma med sina frågor, känslor och förväntan. Efteråt känner de sig bättre förberedda för att bli pappor. Och de har tränat på att öppna upp och börja kommunicera om känslor. Traditionen är annars att mannen spelar andra rollen gentemot barnen. Han ser det som sin första uppgift att tjäna pengar. Men vi ser början till en förändring.

I Ryssland har småbarnsföräldrar rätt till tre års ledighet, varav de första 18 månaderna med viss ersättning. Men i praktiken är det svårt att ta ut föräldraledighet för alla män som inte har en statlig tjänst. Det förekommer att män tar strid för sin rätt att vara hemma med sina småbarn, och har då tvingats gå till domstol i högsta instans.

Hittills har omkring 300 pappor utbildats i St Petersburg.

Inte alla män får heller förmånen att hjälpa sitt barn till världen, om de inte har råd att betala för ett enskilt rum. På sjukhusen vistas normalt fyra födande kvinnor samtidigt i samma förlossningssal medan deras män väntar utanför stängda dörrar.
Hittills har omkring 300 pappor utbildats i St Petersburg, och arbetet pågår med att starta verksamhet i andra delar av Ryssland. Det finns också en tidning på nätet, “Pappornas tidning”. Förhoppningen är att kunna stärka fler män till att bli ansvarsfulla pappor med en nära relation till sina barn.
– Men de männen jag träffar är redan ansvarsfulla blivande pappor, eftersom de vill gå kursen säger Sergey, problemet är - hur vi ska kunna nå de andra?