sweden_changer_advokaten_1.jpg

Susanne Croné-Morell är advokat och målsägandebiträde - på brottsoffrets sida.

sweden_changer_advokaten_2.jpg

Fotografierna som Carina tagit på sig själv räckte för att få mannen dömd i tingsrätten.

sweden_changer_advokaten_3.jpg

Susanne har även hjälpt Carina med hennes skilsmässoansökan.

sweden_changer_advokaten_4.jpg

Susanne Croné-Morell trivs med sitt arbete som målsägandebiträde.

sweden_changer_advokaten_5.jpg

Svea rikes lag.

sweden_changer_advokaten_6.jpg

Susanne samarbetar när med polisen, här med Gerd Grebron, utredare av brott mot barn

sweden_changer_advokaten_7.jpg

Susanne gör hembesök hos en klient.

sweden_changer_advokaten_8.jpg

sweden_changer_advokaten_9.jpg

Advokaten
Dagen före rättegången brukar advokaten Susanne Croné-Morell ta med sin klient till rättssalen, vandra runt och peka. – Här kommer du att sitta, och därifrån kommer han. Det kommer att bli jättejobbigt, och kanske kommer du att gråta. Men efteråt brukar det kännas bättre. Och jag är här med dig.

”I rättssalen sitter jag ibland och håller henne i handen. Hon ska inte känna sig ensam.”


Namn:
Susanne Croné- Morell
Gör:
Är brottsoffrets egen advokat – målsägandebiträde.

Susanne Croné-Morell är advokat vid Nielsen & Lock advokatbyrå i Borlänge. Större delen av sin tid arbetar hon som målsägandebiträde, förordnad och betald av domstolen. Det betyder att hon varken är polis eller åklagare. I alla lägen ska hon företräda brottsoffret, oftast en kvinna som misshandlats av en man hon älskar eller har älskat.
– Jag ska vara hennes stöd i en situation som både är orolig och skrämmande.

Är du hennes stöd vad hon än säger? Om hon vill ta tillbaka sin anmälan till exempel?
Susanne har under helgen fått en ny klient, en kvinna vars man försökt strypa henne och där dottern ringde polisen. Mannen sitter häktad. Nu har kvinnan sökt upp Susanne igen. Hon vill träffa sin man, lägga ner alltihop, ”reda upp det inom familjen”.
– Ofta går det ju inte att ta tillbaka en anmälan. Misshandel faller under allmänt åtal, och i det här fallet finns vittnen, men allt blir mycket svårare om kvinnan inte vill medverka. Jag försöker förklara det för henne, och jag kan lova att stödja henne genom hela processen.

Jag kan lova att stödja henne genom hela processen.

Rollen som målsägandebiträde har flera ingredienser.
– Jag är jurist och vet hur systemet fungerar. Det är lätt för mig att ringa till polisen eller åklagaren och kolla saker, och jag kan förklara hur rättsprocessen går till. Om kvinnan har rätt till skadestånd kan jag diskutera det med henne, och framföra hennes krav.

Många våldsbrott i nära relationer leder aldrig till åtal eller fällande dom i Sverige. 

Men framför allt handlar det om ett personligt stöd. Att ha tid att sitta och prata när det behövs, att om och om igen svara på frågor som dyker upp och att lyssna på en berättelse som kanske ingen fått höra förr. En berättelse som kan innehålla många tårar.

– I rättssalen sitter jag ibland och håller henne i handen, eller stryker henne över ryggen. Hon ska inte känna sig ensam.
Susanne Croné-Morells, och andra målsägandebiträdens, arbete spelar stor roll för utgången att ett mål. Sannolikheten att en gärningsman ska bli åtalad och dömd ökar väsentligt om brottsoffret fått ett biträde redan vid det första polisförhöret.
– Målsägandebiträdena avlastar oss, säger kriminalinspektör Anette Stenius och åklagaren Niklas Eltenius samfällt. Uppgiften att få målsäganden att orka genom rättegången skulle annars ligga på polis och åklagare. Ofta hinner de inte med, eller är svåra att nå.

Många våldsbrott i nära relationer leder aldrig till åtal eller fällande dom i Sverige.
För att ta reda på varför gjorde Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg 2008 en undersökning vid sex åklagarmyndigheter. Bland annat noterade man att det var ovanligt att brottsoffret fick stöd av ett målsägandebiträde vid det första förhöret. En tredjedel av brottsoffren hade inget målsägandebiträde alls.
Analysen pekade ut fyra faktorer som skulle kunna förbättra statistiken:

  • Att målsägandebiträde tillförordnas så fort som möjligt.
  • Att den misstänkte frihetsberövas
  • Att handläggningstiden är kort
  • Att det inte dröjer för länge mellan brottstillfälle och anmälan

Susanne Croné-Morell trivs med sitt arbete.
– Jag känner att jag gör nytta. Men visst händer det att jag bär med mig problem hem, sådant som jag inte kan släppa.