egypt_changer_imam.jpg

Hassanein ( t v) är inte överens med sin barndomsvän Ragab i just denna fråga, men vänskapen är stark.
Imamen
Hassanein Abdelhakam har studerat sharialagar på universitetsnivå, han har varit predikant och lärare. Att ändra åsikt om könsstympning var för honom odramatiskt.

Sexuellt gensvar är en viktig sak. Ömsesidigt nöje är bra för äktenskapet!”


Namn:
Hassanein Abdelhakam
Gör: Religiös ledare som ändrat åsikt och nu är emot könsstympning.

– Jag är emot könsstympning nu. Det som övertygade mig var informationen om de medicinska följderna för kvinnorna.
Könsstympning var en del av vardagen när han växte upp, fast han i likhet med andra unga män inte förstod vad den innebar. Bara att det var tradition.

– Men många andra traditioner har försvunnit. Även den här ska försvinnna, för den är skadlig. Tänk på hur det var med bröllopsnätterna förr, när barnmorskan skulle vara med. Den sedvänjan är nästan borta nu. Ingen tycker längre att det är en bra ide att det unga paret ska ha publik sin första natt.
Hans barndomsvän Ragab Foad, även han imam, ansluter sig till vårt samtal. Båda har 16-åriga döttrar, som könsstympades när flickorna var åtta år.
– Jag är inte helt emot könsstympning, säger Ragab försiktigt, det är ju är religion och accepterat av oss. Ja, för att skydda flickorna från dåligt uppträdande.

Det står i skriften att en hälsosam kropp är viktigare än ett upplyst sinne!

Hassanein invänder godmodigt:
– Alla har sin uppfattning. Men det står i skriften att en hälsosam kropp är viktigare än ett upplyst sinne! Det tar jag fasta på. Profeten har sagt: ”Du ska inte skada dig själv eller andra” . Jag övertygades om att könsstympning är fel när jag lärde mig att kvinnans kropp skadas.

Men Ragab skakar på huvudet. Eftersom FGM (Feminine Genital Mutilation) är olagligt kan han inte uppmuntra det, men om någon i hans församling ber om råd säger han att ingenting kan hända. FGM är inte särskilt farligt. Det är hans övertygelse.
– Profeten Mohammad såg det ske och stoppade det inte. Det är beviset för att könsstympningen är det rätta och ärorika för familjens döttrar.
Ragab tar sin egen son som exempel, om sonen skulle gifta sig med en icke omskuren flicka skulle han vara rädd.
– Då dödar hon honom. Hon skulle kräva mer sex än vad han kan erbjuda och klarar av! Hon kanske kritiserar honom, och då är det dåligt för äktenskapet.
Hassanein protesterar:
– Jag har lärt mig att FGM leder till att kvinnorna inte kan ge sexuellt gensvar. Jag visste inte detta! Det är en viktig sak. Ömsesidigt nöje är bra för äktenskapet!

Religiösa ledare och skriftlärda på högsta nivå är numera officiellt eniga om att inget stöd finns för FGM varken i islam eller kristendomen. Hassanein och Ragab kommer kanske inte att bli eniga just i denna fråga. Men de går därifrån hand i hand.